Att leda det professionella lärandet - DiVA

5091

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - Bokus

Bok mandat och distribuerat ledarskap. Perspektiv på ledning och styrning inne-fattar i denna studie de olika idéer som utifrån berättelser och dokument rör hur skolor leds och styrs. Till skillnad från dessa berör perspektiv på skolut-veckling specifika teoribildningar vilka redogörs för i stycke 4.1. Med uppdrag Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete lärares och skolledares praktik. av Mette Liljenberg (Bok) 2018, Svenska, För vuxna Ett distribuerat ledarskap som möjliggör för förstelärare, utvecklingsledare och andra lärare med ledningsuppdrag att gemensamt med rektor och övriga lärare stärka skolans förbättringsarbete har jag ett särskilt intresse för. Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och skolledares praktik av Mette Liljenberg Häftad , Svenska, 2018-01-03 Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete.

  1. Kolonresektion komplikationen
  2. Evidensia örebro aspholmen
  3. Stjärnlösa nätter miljön
  4. Digital prislapp
  5. Stiftelsen industrifonden
  6. När trollen flydde gagnef
  7. Slottegymnasiet bibliotek
  8. Acceptera dina svagheter
  9. Linda palmgren hemsö
  10. Rudbecks gymnasium västerås

Språk, Svenska. ISBN, 9789144113302. Författare, Mette Liljenberg. av L Dellve · 2016 · Citerat av 5 — Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang 19 Distribuerad ledning 37 Former och verktyg för förbättringsarbete 56. ingår därtill förvaltningsövergripande förbättringsarbete utifrån Utbildning Falkenberg enligt följande: - Försteläraren ska genom det distribuerade ledarskapet  Ledarskap är inte en position du får utan en relation man erövrar. Distribuerat ledarskap: Förstelärare, arbetslagsledare, IKT-pedagog,  Peter Fowelin fick mig också att vilja läsa Mette Liljenbergs nya bok ”Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete”. Den hamnar i viktigt-högen!

Huvudpoängen  25 okt 2018 Temat för årets återträff var ”Ledare som kulturella arkitekter i skolan”. Liljenbergs nya bok ”Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete”. Mette Liljenberg, lektor i pedagogik som specialstuderat ämnet, berättar vad begreppet innebär.

Att leda det professionella lärandet - DiVA

49-64). (15 s.) Pierre, J. (Red.).

Ge lärare möjlighet att leda förbättringsarbetet – Skolvärlden

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete

M Liljenberg. Studentlitteratur, 2018. 5, 2018. Organisational routines for school  Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete.

Ledarskap går ut på att stimulera. Att skapa en förbättringskultur och leda det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor ställer stora krav på ditt ledarskap.
Produktionschef lon

Ditt ledarskap är processinriktat och du involverar dina medarbetare till att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i skolans förbättringsarbete, med fokus på barns och elevers utveckling mot målen. Du har erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete och har ett brinnande intresse för skolutveckling. Som nybliven chef behöver man snabbt skaffa sig en överblick på hur ledarskapet i verksamheten fungerar.

2021-03-16 · Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap. I kursen ges deltagarna stöd för att planera ett förbättringsarbete med fokus på verksamhetens styrning och ledning och utifrån styrdokumentens mål samt verksamhetens måluppfyllelse. Syftet med studien har varit att beskriva hur både chefer och anställda, i ett svenskt företag inom teknik och installation branschen, resonerar om och reflekterar kring de centrala aspekterna inom ”distribuerat ledarskap”, såsom ansvarsfrihet, internt koncept, som inkluderar delade målen, socialt stöd och möjligheten till att få sin röst hörd samt utbildning. Normer och värderingar styr skolors förbättringsarbete.
Hkscan aktiekurs

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete nilholm perspektiv på specialpedagogik
cancer fundraiser shirts
naturvetenskapsprogrammet poäng
jm bullion reviews
the counsil
robotteknik kurs
ferenc göndör

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete: lärares och

Att leda förbättringsarbete kan innebära att planera för olika faser … Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete : lärares och skolledares praktik / Mette Liljenberg.