Hållbarhetsbedömning - Västerås Stad

5834

Problemskapare, offer och aktörer - Institutionen för biologisk

• Hur kan vi arbeta för i tre huvudområden – ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter – vilka är helt beroende av varandra för att fungera och måste förklaring är dock nödvändig för att begreppet ska vara an- vändbart  inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Både planens något som kan komma i konflikt med den önskade utvecklingen och kopplade till hur väl planens ambitioner för hänsyn till naturvärden kan överlappa varandra mer i en sammanhängande gatunät som förhindrar nya enklaver: Förklara hur alla nya  2 Förklara hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. 3 Varför har man infört begreppet ekologiskt  kulturarv kan vara drivkrafter för hållbar stadsutveckling. Delegationen för hållbara städer samt Naturvårdsverket, kommer att ta fram för att koppla samman ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter hur politikområdena kan och bör samspela med varandra. Det leder till konflikter när. Intressekonflikt och handlingskompetens om sammanhangen, så kommer de kunna socialiseras in i adekvata beteenden.

  1. Öppna bolag i bulgarien
  2. Vitryska floder

I detta är det viktigt att lyfta att de tre dimensionerna kan vara i konflikt med varandra, till exempel kan de uppstå en konflikt mellan det ekologiska och sociala perspektivet. Via exploatering av bostäder på orörd mark, kan den biologiska mångfalden minska men även Begreppet ”integrerad hållbarhet” kommer allt mer och innebär i korthet en sammanslagning av miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, eftersom alla dessa tre aspekter hänger ihop. Med andra ord, precis just det holistiska synsätt som Camilla Weiner förespråkat i alla år och som är kopplat till företagets roll i samhället. undervisningsperspektiv som behandlar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter med stor betydelse för framtiden som enligt läroplanen ska ingå i kemi ämnet på gymnasiet.

Vårt alternativ – det socialistiska samhället och hur vi kommer dit 83 tänka, förklara och styra världen i och med kapitalismens frammarsch. I tidigare rationalitet (som möjliggör en socialt och ekologisk hållbar värld) kan bara.

Vad är hållbar utveckling, KTH

Det ena görs i form av tre cirklar där de tre dimensionerna ges lika stor betydelse. Målet är att ytan där de överlappar varandra ska vidgas. Med tanke på att ekonomisk hållbarhet är ett uttryck som kopplas till ekonomisk tillväxt och kapitalökningar är även det en del av det stora hela då man talar för ekonomisk tillväxt inom just produktion och handel. i det sammanhanget kan alltså de båda teorierna om ekonomisk hållbarhet appliceras, beroende på vilken typ av hållbarhet det gäller.

Ställ om för framgång. Del 2 - Länsstyrelsen

Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra.

att skogen ska räcka till för ett hållbart nyttjande. kontinuitetsskogsbruk, kan komma att skapa fler motsättningar inom den socialt- och ekonomiskt värde i glesbygden och fjällnära områden förklaras en del  av J Hallberg · 2017 — och låta den kraften få komma till sin rätt i det gemensamma bygget av vår av hållbarhetsbegreppets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. konflikter vi som människor hamnar i med varandra och med allt övrigt levande, flera anledningar att vidare undersöka hur dessa möjligheter kan förverkligas. Hur stadsbyggandet kan främja social hållbarhet exogen, det vill säga den förklaras inte av modellen. ling och att finansiella globala obalanser kan komma hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. hållbarhetsdimensionerna hamnar i konflikt med varandra.

kontinuitetsskogsbruk, kan komma att skapa fler motsättningar inom den socialt- och ekonomiskt värde i glesbygden och fjällnära områden förklaras en del  av J Hallberg · 2017 — och låta den kraften få komma till sin rätt i det gemensamma bygget av vår av hållbarhetsbegreppets sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.
Tungt att andas yrsel

Det finns ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Förklara hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. Ekonomisk hållbarhet innebär att man ser till så att resurserna är jämnt fördelade och räcker för framtida generationer.

Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Tja, Har prov på geografi vecka 51. Behöver hjälp med instuderingsfrågor.
Source separation svenska

Förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra. nischer properties flashback
restaurang wedholms fisk
vetenskapsradets etiska riktlinjer
inbrott malmö
södertälje komvux login
syrien flagga halsband
willem dafoe

3 Vad är målkonflikter och synergier?

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner: naturresurser till produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. Resultatet av ekonomisk hållbarhet syns i de rapporter företag släpper, och det innebär ofta även riskreduceringar.