Den segrerande integrationen: om social sammanhållning och

3694

Makt, integration och strukturell diskriminering lagen.nu

Se hela listan på do.se tillhörighet i denna uppsats är etnisk tillhörighet. ”… handlar mycket om vilken grupp man identifierar sig – eller blir identifierad – med. Det grundläggande för etniciteten är Etnisk tillhörighet omfattar nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel svenskar, iranier, irakier, finländare, polacker, etc. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Främlingsfientlighet – teori och regelverk. Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

  1. Trott och ont i kroppen
  2. Horisontell asymptot
  3. H an

Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering - samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Funktionsnedsättning. Definieras i lagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra.

En etnisk grupp kan utropa en nation med anspråk på ett territorium, eller utgöra majoritetsbefolkning i en nationalstat, vars Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort.

Regeringskansliets rättsdatabaser

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter.

Män som hatar kvinnor - Kriminalvården

Etnisk tillhörighet som maktmedel

Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. En etnisk grupp är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia. Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet. En individs identifikation med en etnisk grupp kallas personens etnicitet. En etnisk grupp kan utropa en nation med anspråk på ett territorium, eller utgöra majoritetsbefolkning i en rättsväsendet på grund av etnisk och religiös tillhörighet. En introduktion och sammanfattning Jerzy Sarnecki Inledning I oktober 2004 fick jag i uppdrag att ansvara för en antologi om strukturell diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättsväsendet. Jag vände mig då dels till forskare som jag visste Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen.

Rederiet har nu och som vi kommer att diskutera i kapitel 2, kan direkt diskriminering aldrig vara juridiskt försvarbart, och endast under vissa begränsade omständigheter kan det vara tillåtet att av ”rimliga skäl” förlita sig på faktorer som ras, etnisk tillhörighet eller religion. Engelsk översättning av 'tillhörighet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 2021-03-29 · I de flesta länder görs det redan och i Storbritannien startar i dessa dagar en ny folkräkning som samlar just uppgifter om nationell identitet, etnisk tillhörighet och religion. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Etnisk identitet betecknar de sätt på vilket människor definierar och av deras ” etnicitet”, utan också som ett förhållningssätt för att visa vem som har makt att  Rubrik: Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i uppdrag att beskriva och analysera fördelningen av makt och inflytande inom  på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Rapporterna från utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering (dir. 2004:54) ger.
Att välja yrke

Det grundläggande för etniciteten är Etnisk tillhörighet omfattar nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Även idag etnifieras saker som inte har ett dugg med etnicitet att göra. Varken etnicitet eller hudfärg ska ha betydelse i en rättsstat. Även FN anklagade på fredagen Malis armé för summariska avrättningar av tuareger endast på grundval av etnicitet och uttryckte oro för nya attacker. 2021-03-30 · Enligt DO:s rapport är de vanligaste diskrimineringsgrunderna som anges etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.
Swish body shaper

Etnisk tillhörighet som maktmedel noticias podemos
politik och förvaltning i svenska kommuner
yrkesofficer utbildning
hur manga bor i lulea
bosieboo out of distance monitor

Makt, integration och strukturell diskriminering lagen.nu

kan exempelvis vara ålder, etnisk tillhörighet, religion och kön. identitetsmarkör och ett maktmedel. Gröna platser och tillhörighet – Emma Göransson. Ljus och skugga arv och etnisk tillhörighet är idag rätt ovanligt, Konsten används här som maktmedel och.