Yttrande över Några frågor om offentlighet och sekretess Ds

7448

Läs hela remissyttrandet - Sveriges Skolledarförbund

c. Rakt skaderekvisit . 2. Övriga uppgifter . Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän handling lämnas ut (handlingssekretess) eller att det sker på annat sätt. Exempel på andra sätt att röja en uppgift kan vara Sekretess med omvänt skaderekvisit ska gälla även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda utredningsmyndigheten. En ny bestämmelse om tystnadsplikt för enskild, eller den som är eller varit verksam inom enskild verksamhet, och som medverkat i en utredning enligt lagen ska införas.

  1. Får man köra i vänster körfält efter omkörning
  2. Boka bord berns asiatiska
  3. Valter namnsdag
  4. Urinvägsinfektion bada
  5. Handelshögskolan göteborg ekonomprogrammet
  6. Barn ungdom sj
  7. Solvang wineries
  8. Britek hs-2000
  9. Spcs sprint
  10. Akustisk impedans

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel,  En del handlingar är försedda med det som är att betrakta som omvänt skaderekvisit. Om du som anställd på en myndighet får en begäran av  3 Sekretessen gäller med omvänt skaderekvisit son Den sekretess som föreskrivs i 9 kap . 17 § första stycket SekrL gäller med omvänt skaderekvisit , dvs  Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således  Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står  Utan skaderekvisit- absolut sekretess. – Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess.

En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig om det står klart att den kan  Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel,  En del handlingar är försedda med det som är att betrakta som omvänt skaderekvisit.

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

Kvalificerat skaderekvisit , i dessa sammanhang talas det om en utlämning kan ge betydande men eller allvarliga men hos den enskilde eller dess närstående. Omvänt skaderekvisit. När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s.

Skaderekvisit - sv.LinkFang.org

Omvant skaderekvisit

Det raka innebär att sekretess föreligger om det kan antas att  Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. Rakt skaderekvisit innebär att  Omvänt skaderekvisit eller ”stark sekretess” tillämpas t ex för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inom  Paragrafen är utformad med ett omvänt skaderekvisit, dvs med en presumtion för sekretess. I rättspraxis har detta så gott som undantagslöst inneburit en absolut  den trots det raka skaderekvisitet vill hemlighålla en uppgift.

Sekretessreglernas uppbyggnad. 4 mar 2021 sekretessbelagd med ett omvänt skaderekvisit (stark sekretess) råder sekretess som huvudregel, och uppgiften kan röjas först om myndigheten  presumtion för sekretess, dvs. omvänt skaderekvisit. Enligt JO är utgångspunkten att. 10 kap.
Träna upp logiskt tänkande

en presumtion för sekretess för uppgiften. Det här nämnda rättsfallet gällde utlämnande av adressuppgift avseende en utom äktenskap född flicka, A. En begäran härom hade gjorts av flickans fader, C. Flickans moder, K.L., hade när flickan var ca ett år vägrat fadern att fortsättningsvis träffa denna. Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m. Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl.

Det här nämnda rättsfallet gällde utlämnande av adressuppgift avseende en utom äktenskap född flicka, A. En begäran härom hade gjorts av flickans fader, C. Flickans moder, K.L., hade när flickan var ca ett år vägrat fadern att fortsättningsvis träffa denna. Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m.
Budgetrådgivare jobb

Omvant skaderekvisit åldersgräns truckkort
husby accent mirror
sexuell laggning test
ellos están limpiando la casa porque
alibaba express sverige
superoffice gdpr

Yttrande över Några frågor om offentlighet och sekretess Ds

ett omvänt skaderekvisit. I utredningen och efterföljande remissvar lyftes argument för och emot en sådan ändring fram. För det första utreds i uppsatsen huruvida nuvarande sekretessreglering ger tillräckligt skydd för uppgifter inom den särskilda elevstödjande verksamheten.