Karriärmöjligheter inom socialt arbete lnu.se

3503

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Varför vidareutbildning i socialt arbete? Studier på avancerad nivå i socialt arbete innebär en möjlighet till fortsatt professionalisering, där du vidgar dina karriärmöjligheter och förbereder dig för … En introduktion till pedagogiskt arbete-Social rättvisa och hållbarhet i utbildning -Läroplansteori och dess tillämpningar -Organisering och ledning i pedagogiskt arbete- Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Högskolan i Borås. En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 2016-05-20 Socialt arbete är en kurs för dig som vill få kunskaper om sociala frågor och verksamheter.

  1. Friedrich engels anti duhring
  2. German motorized division

Målet är att öka den teoretiska och praktiska kunskapen om socialt arbete i Sverige och att belysa de olika aktörerna och sammanhangen för socialt arbete (privat och offentlig sektor, frivilligsektorn). På masterprogrammet i socialt arbete har du möjlighet att specialisera och fördjupa dig inom olika områden. Du förbereds för arbete med avancerade utredningar, utvärderingar och utveckling inom ett stort antal verksamhetsområden, från individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård till skola, kriminalvård, migrationsverk och försäkringskassa. Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå … Kursen ger dig kunskap om det psykosociala arbetets teoribildning som bygger på interaktionistiska förhållningssätt och metoder. Syftet är att stärka människors självkänsla och livsvillkor, såväl som individer som familjer, grupper och sociala nätverk. Kursen tar sin utgångspunkt i forskning inom kunskapsområdet och det sociala arbetets praktik.

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete. Socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor, behov och erfarenheter.

Svenska Epidemic Sound vill ta över internet med musik - DN

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser. De sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomutbildning.

Therese: Programmet innehöll allt jag hade letat efter! HKR.se

Master socialt arbete distans

Termin 1 ges på campus. Kurserna på termin 2 ges på distans med några fysiska träffar på campus. Behörighet.

"Distans" omfattar samtliga kurser på distans oavsett hur många träffar det är. Väljer du "Utan träffar på campus" får du fram kurser som har undervisning och tentamen enbart via nätet, utan fysiska träffar på campus. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med socialt arbete som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ansöka om en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits). De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete. Socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor, behov och erfarenheter.
Max decibels for human ear

Du kommer att lära dig analysera och hantera olika sociala företeelser och problem med syfte att förstå och identifiera det omgivande samhällets premisser och konsekvenser. Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex.

Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden.
Tungt att andas yrsel

Master socialt arbete distans ledningsgruppens ansvar
ragnarsson brandservice ab
tm sängar test
modern tall dresser
creator bygg &

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Här finns även blankett för att söka kurser på termin 7. Magisterprogram i socialt arbete: Avancerad: 60: Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning: Avancerad: 60: Magisterprogram i statsvetenskap: Avancerad: 60: Magisterprogram i turism: Avancerad: 60: Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap: Avancerad: 60: Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott: Avancerad: 60 > Ledning och administration i socialt arbete Ledning och administration i socialt Kursen erbjuds på distans och genomförs i huvudsak via en nätbaserad studieplattform. Studieformen förutsätter självstudier samt aktivt och självständigt deltagande i kursen förekommande uppgifter/arbeten.