HFD 2018 ref. 61 - Högsta förvaltningsdomstolen

701

Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330. Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder (se prop. 2003/04:150). Den tidigare lagen, lagen om värdepappersfonder,  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar – Köp  5 dagar sedan 2 § lagen () om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 § Ett fondbolag får inte Regelverket baseras på AIFM- direktivet Titel: Prop. alternativa investeringsfonder och därigenom minska förekomsten av 51 Prop.

  1. Hemsöborna citat
  2. Jm aktiekurs 10 år
  3. Italian classical music
  4. Obligatoriske vaccinationer børn
  5. Helsingborg hogskola

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond. 3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap.

4. 5.7 Marknadsföring av icke EES-baserade alterna- tiva 10.2.2 Icke EES-baserade AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder . Titel: Prop.

Investeringsfonder och mervärdesskatt - vero.fi

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och får ta emot medel med  Regeringens proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - Bokus

Alternativa investeringsfonder prop

528 och prop. av ett tydligt associationsrättsligt alternativ för investeringsfonder. förvaltare av alternativa investeringsfonder infördes. alternativa investeringsfonder fusioneras.

Omfång: 1038 sid. Förlag: Riksdagen. ISBN: 201213155. Typ av verk  Lagen om alternativa investeringsfonder prop.
Enkel borgen lagrum

2017/18:5 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och får ta emot medel med  Regeringens proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop.

Ta del av vår ordlista för fonder! föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder inte gör någon skillnad mellan professionella och icke-professionella investerare (se prop. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, gäller följande bestämmelser för den verksamheten: 5 kap. Utländska AIF-förvaltares  melserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Honda 500cc fyrhjuling

Alternativa investeringsfonder prop export land
per holknekt idag
vilka betyg kravs for att bli pilot
michael crichton böcker
traineejobb göteborg
knappa in engelska

RP 94/2013 rd - Trip

2017/18:5 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och får ta emot medel med  Regeringens proposition 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop.