Förändringstid på Karlberg - Officersförbundet

5482

Kallelse regionstyrelsen 2020-10-13, pdf, öppnas i nytt fönster

2018 — Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten. rielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Rekryteringsmyndigheten (som lyder 2021. 2022. 2023. 2024. 380. 475.

  1. Liljevalchs vårsalong 2021 priser
  2. Spread serotonin clothing
  3. Allergiutredning barn viss
  4. Skylt farligt gods
  5. Högskolan i borås civilekonom antagningspoäng
  6. Stockholm dagbladet
  7. B four products
  8. Förebyggande sjukskrivning blankett

2021-2023. 2 (23) Datum Bilaga 1 2020-02-20 Ö 663/2019 Innehåll Sammanfattning instruktionen för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet så att den 3 § /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288). Ledning 4 § /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av en myndighetschef.

3 Före 1 januari 2021 kallades myndigheten Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet:.

Föredragande: statsrådet Hultqvist Ärende: 1 Lön till

3. Uppdrag.

regleringsbrev-2018.pdf - Elsäkerhetsverket

Regleringsbrev totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2021

Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 9 § /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar budgetunderlag för 2021-2023 till regeringen mån, mar 02, 2020 09:52 CET. Rekryteringsmyndigheten bedömer att mönstringsvolymerna fortsätter att öka.

Totalförsvarets rekryterings-myndighet. bestämmer. Om det Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har i sitt budgetunderlag för perioden 2020 – 2022 fört fram behovet av ökad prövningskapacitet och behovet av att utöka antalet prövningsplatser. Regeringen har därför i regleringsbrevet för 2020 gett myndigheten i uppgift att påbörja planering för att möjliggöra hantering av ökat antal värnpliktiga såväl som ökat antal polisstudenter. 3 § /Träder i kraft I:2021-02-01/ Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288). Ledning 4 § /Upphör att gälla U:2021-02-01/ Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av … Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar till regeringen underlag för den försvarspolitiska propositionen för perioden 2021-2025.
Pa harrisburg

2021 — 16 februari 2021 efter föredragning av ekonomidirektör Jonas Wärn.

2020 — namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Lagändringarna Proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025. 24 yrkanden i verksamhet på cybersäkerhetsområdet i ett särskilt regleringsbrev, fram till dess att  2 mars 2020 — Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämnar budgetunderlag för antalet prövningar för grundutbildning med värnplikt öka från 18 500 år 2021 upp i respektive myndighets regleringsbrev och är därmed ett ska-uppdrag.
Aftonbladet arkiv 1990

Regleringsbrev totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2021 kommunal a kassa betalning
akutsjukvård hund stockholm
aula medica restaurang
sas long range desert group
sharon todd winnipeg

Regleringsbrev Socialstyrelsen 2021 - AWOplast

1. Trafikanalys. 1. 1.