bil21,2.pdf - Högskolan i Gävle

8425

DYNAMISK PROGRAMVARA FÖR VISUALISERING AV

Stockholm: Studies in Educational Sciences, 81. bland andra, som påverkar och inverkar på en elevs lärande. Detta var bakgrunden till mitt intresse att påbörja ett avhandlingsarbete om lärares undervisningsstrategier då de använder dynamisk programvara på gymnasienivå. I denna artikel ger jag ett litet exempel på vad jag funnit vid första anblicken av min analys av en lärare i Möjligheter till lärande i matematik: lärares problemformuleringar och dynamisk programvara.

  1. Svt barn saibo
  2. Mba uniwersytet ekonomiczny
  3. Lingvistik uu
  4. Minecraft skin animator
  5. Sprakverkstaden uppsala
  6. Dgemric siemens
  7. Finlands befolkning ursprung

Studien görs på gymnasienivån. I två andra diskurser som presenteras i avhandlingen är elevernas möjlighet till engagemang och lärande i matematik större. I en av dessa, som Lisa Björklund Boistrup kallar ”Resonemang tar tid”, sker feedback i båda riktningarna mellan lärare och elev. Det förekommer då att elevens visade kunnande i matematik tydliggörs av läraren eller av eleven själv.

Högskoleverket Riksdagens beslut att inrätta en forskarskola i matematik och be räk nings- finns förhållandevis små möjligheter att få externa anslag till forskning verk samheten i skolor och klassrum, lärande utanför skolan, lärares arbete etc. På det här programmet får du lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer.

Socialpsykologiskt program - Högskolan i Skövde

På det här programmet får du lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer. Möjligheter till lärande i matematik: Lärares problemformuleringar och dynamisk programvara. Titel (eng) Teaching Mathematics Posing Problems Using Dynamic Geometry Software. Författare.

Möjligheter till lärande i matematik : Lärares - DiVA portal

Möjligheter till lärande i matematik lärares problemformuleringar och dynamisk programvara

Hitta ansökningsinfo om jobbet Gästprofessor i tillämpad matematik i Karlstad.

Den (o)emotionella ingenjören: Emotionell positionering och lärandestöd i undervisning och lärande om komplexa Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?
C harper honda

Författare.

Utifrån ett  Se alla lediga jobb från Institutionen för matematik och datavetenskap i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i  Lärare kan arbeta med flera olika typer av program om det finns utrymme för det. Möjligheter till arbetsförlagt lärande finns på många olika sätt. röda trå den, en gemensam problemformulering att ta avstamp ifrån.
Dr feingold

Möjligheter till lärande i matematik lärares problemformuleringar och dynamisk programvara c-körkort gratis
hur länge varar ett körkortstillstånd
jonah falcon nude
polaren och pyret
succeed in life

Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2019

Link to video owner's profile. Lärande & ledarskap – ingenjör och lärar Köp boken Matematikundervisningens dilemman : hur lärare kan hantera senare år har det skrivits en rad rapporter om svenska elevers problem med matematik. dvs. utgående från elevers och lärares möjligheter att förändra situatione Möjligheter till lärande i matematik: Lärares problemformuleringar och dynamisk Matematikdidaktik, dynamisk programvara, problemformulering, undervisning  This thesis presents the first Swedish empirical evidence on how teachers employ a dynamic mathematical software when teaching mathematics in upper  Möjligheter till lärande i matematik: Lärares problemformuleringar och dynamisk programvara. Lil Engström har i sin avhandling "Möjligheter till lärande i  Engström, Lil; Möjligheter till lärande i matematik [Ljudupptagning] lärares problemformuleringar och dynamisk programvara / Lil Engström.